Consultancy & Architectuur

  • adviseren over het gebruik van de software en tooling
  • geven van verbeteradvies en wijzen op actuele en toekomstige ontwikkelingen
  • audit van uw volledige voortbrengingsketen
  • leiden en uitvoeren van implementaties en migraties
  • architectuurvraagstukken
  • complexe wijzigingen analyseren en uitvoeren